Drepturi si Obligatii

Conform Legii nr. 46/2003, iata cateva dintre cele mai importante informatii privind drepturile pacientilor:

  • Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
  • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Pentru a vizualiza in intregime documentul cu toate drepturile pacientilor in functie de mai multe capitole, cum ar fi “Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului”, va rugam sa descarcati documentul din linkul urmator.

In ceea ce priveste pacientii asigurati, iata cateva dintre drepturile si obligatiile atribuite acestora:

  • Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege;
  • Asiguratii au obligatia de a se inscrie pe lista unui medic de familie, anuntandu-l pe acesta din urma ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Pentru a vizualiza in intregime documentul privind drepturile si obligatiile pacientilor asigurati, va rugam sa descarcati documentul din linkul urmator.

Neurorad este certificata de prestigiosul organism de certificare englez Intertek, conform standardului ISO 9001:2008, pentru domeniile: radiodiagnostic, radiologie imagistica medicala cu atestat de studii complementare in: tomografie computerizata, imagistica prin rezonanta magnetica, ecografie, senologie imagistica si derulare studii clinice si paraclinice.